Cái đích của việc học Văn (Lê Xuân Mậu trao đổi với Phạm Ngọc Hiền)

Sau khi báo Văn nghệ đăng bài Học Văn để làm gì ? (số 18 / 2 / 2012), có một số báo, tạp chí xin tôi gửi file để sử dụng lại bài viết. Đặc biệt, trên báo Văn nghệ số 3 / 3 / 2012, có bài Cái đích của việc học Văn của Lê Xuân Mậu nêu cảm tưởng và trao đổi một số ý kiến nhân đọc bài viết của tôi. Phamngochien.com xin giới thiệu lại nội dung bài viết (lưu ý: để đọc cho rõ chữ, các bạn hãy bấm giữ ctrl và lăn chuột vi tính)

 

 


Phamngochien.com - 10:50 - 09/03/2012 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận