Bóng tre (Phạm Ánh - Bình Định)

 

Về quê  mình lại gặp mình

Hàng cau  gốc mít  nghĩa tình còn nguyên

 

Sớm chiều bùn đất lấm lem

Bữa no bữa đói thân quen bao đời

 

Rong rêu buồn tận mây trời

Lối xưa trơ trọi  phận người hắt hiu

 

Bóng tre cõng nắng về chiều

Nỗi niềm xóm vắng cho nhiều lặng thinh

 


Phamngochien.com - 17:30 - 22/09/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận