Bỏ quên gì tháng năm (Lê Thanh Hùng - Bình Thuận)

 

Buông giông chiều, phiêu dạt

Hoàng hoa nở lạc mùa

Đưa chiều trong tiếng hát

Ngập ngừng, tiếng nắng khua

               *

Ai về, qua lối cũ

Ngày xưa đã mỏi mòn

Theo mùa chim di trú

Sao vô tình véo von ...

               *

Biết là ai có đợi

Đường xưa trống vắng rồi

Giờ đã xa tầm với

Bóng đổ chiều, đơn côi

               *

Nhẩn nha, đăm chiêu bước

Xô chiều rớt đằng sau

Đâu trâm cài, gương lược?

Hoàng hoa đã rũ nhàu

               *

Lặng lẽ buông chiều xuống

Ngày buồn rồi cũng qua

Bỏ quên bên chiều muộn

Một tháng năm mượt mà ...

                                  XII/17

          Lê Thanh Hùng

 


Phamngochien.com - 09:55 - 24/09/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận