Bên mái hiên xưa + Có tiếc gì đâu (Lê Thanh Hùng - Bình Thuận)

.

Bên mái hiên xưa

.

Giọt tình, rơi quá hiên xưa

Đăm chiêu, bến vắng, đổ thừa thải trăng

Đắn đo, trôi nỗi nhọc nhằn

Đong đưa để giữ thăng bằng cho nhau

          Lê Thanh Hùng

 

Có tiếc gì đâu

.

Biết có sống trăm năm đâu

Mà tiếc

Sao?

Chỉ trao người

Một nữa nụ hôn

Bờ cỏ giập

Bãi sông

Ngời ánh biếc

Nối

Bi hoang

Như sóng đổ

Dập dồn ...

          Lê Thanh Hùng


Phamngochien.com - 10:57 - 03/04/2017 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận