Bên khung cửa hẹp (Lê Thanh Hùng - Bình Thuận)

 

Khung cửa hẹp ta còn cơi                                            

nới được. Khe hở cuộc đời đã trôi                  

về đâu. Vọng đổ liên hồi                            

gió mùa thổi ướt. Tinh khôi dấu tình          

khê đọng từ lâu. Trở mình                         

nghiêng, sắc lạnh khúc du tình. Chênh chao 

tóc mây ngày tháng nhuốm màu

Còn nguyên dáng đợi hanh hao góc nhìn

Dặm đời trọn vẹn niềm tin

trong suốt. Chiều kích nhân sinh gập gềnh

cũ nhàu. Lối cũ lênh đênh

bóng em gầy guộc. Dịu êm mắt đời

đăm đắm nhìn nhau. Ngập ngời

đẩy đưa sóng mắt mù khơi. Điệu đà

nhẹ nhàng so bước lướt qua

Ngoài khung cửa hẹp, lệch pha luống thời


Phamngochien.com - 12:39 - 17/10/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận