Bắp ngô của mẹ (Bạch Văn Tín - Hà Nội)

 

Mẹ ngồi nảy bắp ngày xưa

Đôi tay đếm những gió mưa ngoài đồng

Hạt ngô như giọt nắng hồng

Mà sao mắt mẹ gió đông chất đầy.

 

Ruộng sâu mẹ xới xác cày

Váng bùn bám gót chân gầy nứt đôi

Ngô vào hạt, bão kín trời

Mẹ nâng bắp sữa rã rời ruộng mưa.

 

Đồng quê mẹ cõng ban trưa

Mồ hôi vừa ráo vụ mùa vội sang

Gánh về ngô lép bẽ bàng

Góc sân chẳng đủ bóng hàng giọt gianh.

 

Cho con ngày tháng an lành

Mẹ đem đổi cả xuân xanh trắng đầu

Làng quê nay đã thay màu

Đồng ngô bát ngát bấy lâu có còn?

 

Đi xa đầy những vị ngon

Lòng con vẫn nhớ ngô non thuở nào

Đông về gió thổi lạnh sao

Ngô gầy dáng mẹ đổ vào bóng quê.


Phamngochien.com - 06:52 - 22/12/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận