Bài thơ Người Việt Nam trong SGK miền Nam trước 1975

Trước 1975, nền giáo dục miền Nam hoạt động theo triết lý: "Nhân bản - Dân tộc -  Khai phóng". Nội dung sách giáo khoa thời đó cũng đề cao những giá trị truyền thống dân tộc. Để bồi dưỡng  lòng yêu nước và kiến thức xã hội cho học sinh, một số tác phẩm đã tích hợp các kiến thức Văn - Sử - Địa - Công dân... Có thể lấy ví dụ như bài Người Việt Nam của nhà thơ Trần Huiền Ân (Trần Huyền Ân / Trần Sĩ Huệ). Tác giả bài thơ cũng từng là giáo viên và hiện đang sống tại thành phố Tuy Hòa.

 

 


Phamngochien.com - 19:55 - 01/05/2016 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận