Bài không tên số 05 (Trần Đức Tín - Cà Mau)

Trời bây giờ se sắt gió heo mây
Cái lạnh đầu đông
Quặn thắt lòng
Hồn vẫn ướt, lết lê từng ngõ phố
Ôi! hao gầy... giọt đời gõ trên mi
Suỵt!
Khẽ thôi đêm, kẻo thức giấc nỗi niềm
Miền quá vãng ngập ngụa, loang lỗ máu
Em, em ạ...
Vắt cùng kiệt trên tay đời hoang dại
Trắng tay rồi em có đến cùng anh?

.


Phamngochien.com - 05:56 - 11/12/2015 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận