Ánh mắt (Lê Văn Cường - Yên Bái)

 

Tôi đi tìm Nghĩa Lộ

Vào một ngày long lanh

Ánh mắt cô gái nhỏ

Áo cóm và dây xanh

 

Tôi đi tìm thiên thanh

Vào một chiều Nghĩa Lộ

Chỉ có tôi và gió

Và chút gì mong manh

 

Tôi đi tìm Yên Bái

Giữa ngạo nghễ hoang sơ

Ánh mắt cô gái Thái

Tan thẳm vào hư vô

 

Tôi đi tìm, tìm mãi

Giữa hùng vĩ âm u

Chỉ tôi là hoang dại

Trước ngang tàng thiên thu

 

Tôi đi tìm ánh mắt

Của Yên Bái sinh sôi

Đại dương đời xanh ngắt

Trong mắt cười lên ngôi.

 


Phamngochien.com - 08:32 - 12/09/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận